Regulamin konkursu Wakacyjny niezbędnik

REGULAMIN KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu tematycznego zlokalizowanego na profilu Mokosh „@mokoshcosmetics” na portalu społecznościowym INSTAGRAM oraz FACEBOOK.

2. Organizatorem konkursu: „Wakacyjny niezbędnik” („Konkurs”) jest Mokosh Didiuk spółka komandytowa z siedzibą: ul. Dolna 14, 05-152 Kazuń Nowy, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, („Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 28.06.2022 r. do 5.07.2022r.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profili Organizatora (@mokoshcosmetics) na portalu Instagram oraz Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram oraz Facebook. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwisy Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

7.1 Obserwowanie profilu ORGANIZATORA (@mokoshcosmetics) na portalu Instagram lub Facebook oraz profilu @sky_and_soul_ (Partner) na portalu Instagram lub Sky & co (https://www.facebook.com/Sky-Co-102955938556823) na portalu Facebook.

7.2 Udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytanie pod postem konkursowym na oficjalnych profilach ORGANIZATORA lub PARTNERA: Jaki zestaw kosmetyczno-biżuteryjny to Twoje must have na wakacje? 

7.3 Odpowiedź konkursowa musi dotyczyć asortymentu ORGANIZATORA oraz PARTNERA dostępnego na stronach: www.mokosh.pl oraz https://skyandco.pl/bizuteria/

8. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu jednorazowo dokonywać zgłoszenia udziału w Konkursie, spełniając warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w pkt 7 powyżej.

8.1 W przypadku większej ilości zgłoszeń konkursowych przez jednego Uczestnika, brana pod uwagę jest pierwsza odpowiedź.

9. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są vouchery o wartości 300 zł na zakupy w sklepie ORGANIZATORA  oraz o wartości 300 zł na zakupy w sklepie PARTNERA. Organizator przydzieli nagrodę 3 Uczestnikom.

10. Jeden UCZESTNIK może otrzymać jedną Nagrodę. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

11. Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”) zostaną wybrani przez Organizatora do dnia 8 lipca 2022r. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, których odpowiedzi uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru najciekawszych odpowiedzi konkursowych dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

12. W ciągu 3 dni od dnia wyłonienia najciekawszych odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie Komisji poprzez wiadomość prywatną wysłaną do nich za pośrednictwem ich profilu na Instagramie lub Facebooku. W wiadomości zostaną przekazane Zwycięzcom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody. W przypadku braku możliwości napisania wiadomości do Uczestnika konkursu, zostanie on poproszony w komentarzu pod swoim zgłoszeniem konkursowym o kontakt z firmą Mokosh za pośrednictwem maila media@mokosh.pl.

13. Zwycięzcy otrzymają uzyskane przez nich Nagrody za pośrednictwem wiadomości będącej odpowiedzią na zawiadomienie o wygranej wysłane przez MOKOSH za pośrednictwem portalu Instagram lub Facebook. 

14. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in.

w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium