Regulamin konkursu Ile Kobiet pracuje aktualnie w MOKOSH?

REGULAMIN KONKURSU 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu tematycznego zlokalizowanego na profilu marki @mokoshpolska na portalu społecznościowym INSTAGRAM

2. Organizatorem konkursu: „Ile Kobiet pracuje aktualnie w MOKOSH?” („Konkurs”) jest Mokosh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą: ul. Dolna 14, 05-152 Kazuń Nowy, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, („Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 12.03.2021 r. do 13.03.2021 r. do 15:00.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem grupy Organizatora (@mokoshpolska) na portalu Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

Obserwowanie profilu ORGANIZATORA (@mokoshpolska) na portalu Instagram oraz

2. Prawidłowa odpowiedź pod postem konkursowym na oficjalnym profilu IG @Mokoshpolska na pytanie: Ile Kobiet pracuje aktualnie w MOKOSH?

8. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu dokonać jednego zgłoszenia udziału w Konkursie,  spełniając warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w pkt 7 powyżej.

9. Nagrodą w Konkursie („Nagroda”) jest książka Kathryn Kellogg „ZERO WASTE 101 Sposobów na życie w zgodzie z naturą” o wartości 39, 90 zł oraz jeden dowolny (wybrany przez Laureata) pojedynczy kosmetyk z asortymentu sklepu www.mokosh.pl. Organizator przydzieli nagrodę 2 Uczestnikowi.

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagroda nie podlega zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

11. Zwycięzcą Konkursu („Zwycięzca”) zostanie wybrany przez Organizatora w dniu 15 marca 2021. Zwycięzcą zostaje Uczestnik Konkursu, którego odpowiedź na pytanie będzie prawidłowa lub najbliższa prawdy. Wyboru prawidłowej odpowiedzi dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

12. W ciągu 3 dni od dnia wyłonienia najciekawszych zdjęć Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie Komisji poprzez wiadomość prywatną wysłaną do nich za pośrednictwem ich profilu na Instagramie. W wiadomości zostaną przekazane Zwycięzcom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody. W przypadku braku możliwości napisania wiadomości do Uczestnika konkursu, zostanie on poproszony w komentarzu pod swoim zgłoszeniem konkursowym o kontakt z firmą Mokosh za pośrednictwem maila media@mokosh.pl.

13. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in.w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium