do kasy suma: 0,00 zł
PL | EN

Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MOKOSH

1. Organizatorem konkursu fotograficznego („Konkurs”) jest Mokosh Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Dolna 14, 05-152 Kazuń Nowy, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, strona internetowa: www.mokosh.pl („Organizator”).

2. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 4 lipca 2019 r. do dnia 1 sierpnia 2019 r.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

4. Konkurs będzie przeprowadzany przez Organizatora w następujących etapach:

a) I Etap: Uczestnik powinien przesłać na adres mailowy Organizatora: media@mokosh.pl do dnia 14 lipca 2019 r. portfolio/profil fotograficzny/5 dowolnych zdjęć Uczestnika oraz dane adresowe Uczestnika (w celu wysyłki przez Organizatora Uczestnikowi produktu marki Mokosh do wykonania zdjęć), wpisując w tytule wiadomości „Zgłoszenie do konkursu”.

b) W terminie do dnia 15 lipca 2019 r. Organizator dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń 20 Uczestników, którzy przejdą do II Etapu Konkursu, na podstawie . Wybrani Uczestnicy otrzymają na adres wskazany w zgłoszeniu premierowy produkt do twarzy marki Mokosh („Produkt”).

c) II Etap: Wybrani przez Organizatora Uczestnicy powinni przesłać na adres mailowy Organizatora: media@mokosh.pl do dnia 31 lipca 2019 r. wykonane przez Uczestników zdjęcia Produktu, w jakości do druku (300 dpi), wpisując w tytule wiadomości „Drugi etap konkursu”. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość zdjęć Produktu.

5. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są:

a) Nagroda główna dla Laureata: bon o wartości 750 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym mokosh.pl oraz opublikowanie przez Organizatora zdjęcia wykonanego przez Laureata jako głównego zdjęcia w kampanii dotyczącej premierowego produktu marki Mokosh;

b) Nagrody dla Wyróżnionych Uczestników: bon o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym mokosh.pl.

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrodę można wykorzystać na zakupy w sklepie internetowym mokosh.pl w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania Nagrody.

7. Wyboru 20 Uczestników, którzy przejdą do II Etapu Konkursu, a także wyboru Laureata oraz Wyróżnionych Uczestników dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 1 sierpnia 2019 r. Zwycięzcą Konkursu („Laureat”) zostanie 1 Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uznane zostanie za najciekawsze. Komisja dokona także wyboru Uczestników, którym przyznane zostaną wyróżnienia („Wyróżnieni Uczestnicy”). Wyróżnienia zostaną przyznane w liczbie wybranej prze Komisję.

9. W ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureat oraz Wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Komisji mailowo na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. Na podany adres mailowy zostaną przekazane Laureatowi oraz Wyróżnionym Uczestnikom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody.

10. Nagrodzone zdjęcia Produktu Laureata oraz Wyróżnionych Uczestników opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach Facebook i Instagram Organizatora wraz z podaniem imienia i nazwiska, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

11. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora www.mokosh.pl.

12. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do przesłanych Organizatorowi zdjęć Produktu. W przypadku, gdy na zdjęciu utrwalony został wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu na zasadach określonych w pkt. poniżej. W przypadku, gdy na zdjęciu został utrwalony wizerunek innych osób, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z prawem do udzielenia zgody Organizatorowi i wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tych osób.

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć Produktu we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w części, jak i w opracowaniach, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji, bez konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie do zwycięskich zdjęć Laureata oraz Wyróżnionych Uczestników, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania zdjęć Produktu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

  - utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

  - zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

  - wprowadzenie do obrotu,

  - wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

  - wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

  - wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

  - wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,

  - eksploatację w Internecie, na stronach www,

  - wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook oraz Instagram.

  14. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

  15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.


   Bądź na bieżąco z naszymi promocjami.
   Dołącz do grupy na FB Mokosh Lovers!


   Zostań mloverką i dowiedz się o:

   • szykowanych nowościach i przedsprzedażach
   • specjalnych rabatach i wyjątkowych prezentach
   • dedykowanych eventach
   • ... i wiele więcej!

   Dołącz do grupy

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoper Premium